Weet u en weten uw collega’s wat te doen bij een evacuatie?

Aandachtspunten voor een goede, snelle en veilige evacuatie in noodgevallen.

Wat als de lift niet gebruikt mag worden?

Bij een ontruiming kan en mag een lift niet worden gebruikt. Iedereen moet het gebouw via de (nood)trap verlaten. Er zijn personen die door bijvoorbeeld een (sport)blessure, of een hartaandoening, afhankelijk zijn van een lift.

Er zijn veel redenen waardoor personen, al dan niet tijdelijk, afhankelijk zijn van de lift. 

Wetgeving

Elke werkgever heeft de verplichting een risicoanalyse te maken en deze actueel te houden. Indien hieruit blijkt dat het risico zoals hier boven beschreven zich voordoet dan zal men daar actie op moeten ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld door te zorgen dat er voldoende evacuatie-hulpmiddelen aanwezig zijn.

Een werkgever heeft volgens de Arbowet (artikel 3 lid e) en de Europese Richtlijn 89/391/EEG een verplichting om te voorzien in een veilige evacuatie.

Verplichting alleen voor werkgevers?

De verplichting om te zorgen dat bij een calamiteit iedereen snel in veiligheid kan komen is uiteraard niet alleen voor werkgevers. Deze verplichting geldt ook voor bijv. horeca gelegenheden, openbare gebouwen, scholen etc.

Is iedereen is in staat om zelfstandig de trap te gebruiken in een noodgeval?

Aan de buitenkant van personen is lang niet altijd te zien dat er problemen kunnen zijn bij een evacuatie via de trap. Naast de rolstoelen, rollators en krukken zijn er veel meer redenen waardoor de evacuatie via de trap niet zelfstandig mogelijk is.

Personen met bijvoorbeeld astma, hart- of longpatiënten, personen die (hoog)zwanger zijn, personen met desoriëntatie of die een paniekaanval krijgen tijdens een calamiteit, ook zij moeten zo snel mogelijk naar een veilige locatie. Deze personen kunnen vaak geen gebruik maken van de trap. Weet u of er collega’s of bezoekers zijn die mogelijk tot deze groep behoren?

Hoe veilig via de trap evacueren?


Zorg ervoor dat een mogelijke evacuatie via de trap mogelijk is voor iedereen. Er bestaan verschillende hulpmiddelen waarmee iemand in zittende of zelfs liggende positie snel het gebouw via de trap kan verlaten.

Zijn deze hulpmiddelen niet aanwezig in uw gebouw? Omdat niet ieder gebouw hetzelfde is, geven wij een kosteloze demonstratie en een advies bij u op locatie.

Klikt u hier om direct een afspraak te plannen

Hier vind u informatie over de evacuatiestoelen

Hier vind u informatie over de evacuatiematrassen