Training evacuatie, evacuatiestoel en evacuatiehulpmiddelen.

De inzet van een evacuatie hulpmiddel vraagt om een voorbereide en getrainde organisatie. Speciaal voor de diverse doelgroepen zijn er speciale doelgroep gerichte gebruikerstrainingen ontwikkeld die door onze experts bij u op locatie worden verzorgt.

  • Gebruikerstraining evacuatiestoel.
  • Gebruikerstraining evacuatiematras.
  • Gebruikerstraining evacuatiedoek, evacuatie direct vanuit het bed.
  • Train the trainer training, wij leiden een aantal van uw personeelsleden op om anderen binnen uw organisatie te trainen. Deze training wordt toegespitst op uw organisatie en op de bij u aanwezige hulpmiddelen. Evacuatiestoel, evacuatiematras, evacuatiedoek of allemaal.  Door dit sneeuwbal effect haalt u het meeste uit uw investering. Training vergroot het bewustzijn en verkleint de risico's.

Evacuatie training is belangrijk om bij een calamiteit snel en zeker te kunnen handelen.

Waarom een speciale evacuatiestoel, evacuatiematras of evacuatiedoek training?

En dan? Het alarm gaat! Wie is er verantwoordelijk voor die ene collega of bezoeker? Weet hij of zij wat hij moet doen als de betreffende persoon niet zelf de trap af kan. Heeft men genoeg ervaring en kennis in het evacueren van bedlegerige personen. Heeft men genoeg ervaring en vertrouwen.

Weet men waar men op moet letten? Hoe werkt het hulpmiddel? Zomaar een paar zaken waar men niet over wil twijfelen bij een calamiteit.

Om er zeker van te zijn dat uw medewerkers tijdens een inzet vertrouwd zijn met de evacuatiestoel, evacuatiematras of het evacuatiedoek en deze op juiste en veilige wijze kunnen bedienen, raden wij u aan om een gecertificeerde evacuatie training te volgen.

Medewerkers die een training hebben gevolgd zullen zich zelfverzekerde voelen en zijn daardoor beter in staat op in geval van een calamiteit op de juiste wijze te handelen.

De cursus wordt op locatie wordt gegeven door gekwalificeerde instructeurs en neemt afhankelijk van de gewenste vorm één uur tot één dagdeel in beslag.

Kosten training evacuatiestoel, evacuatiematras en het evacuatiedoek.

De kosten voor een gebruikerstraining voor een groep van maximaal 8 personen bedragen € 175,- exclusief voorrijkosten en BTW.

Train the Trainer.  De kosten bedragen voor een groep van maximaal 8 personen € 999,- exclusief voorijkosten en BTW.

Na het afsluiten van het Train the Trainer programma  ontvangt elke deelnemer die de praktijktoets met goed gevolg heeft afgelegd een certificaat met de geldigheid van twee jaar.

 

Inhoud training evacuatiestoel, evacuatiematras en het evacuatiedoek.

Tijdens de gebruikerstraining wordt er uitleg gegeven over het betreffende hulpmiddel en de werking ervan. Daarnaast worden de mogelijke risico’s bij een ontruiming besproken. Tot slot worden alle deelnemers getraind in het gebruik van de evacuatiemiddelen en ervaren zij hoe het is om geëvacueerd te worden.

De  evacuatietraining van één dagdeel, het Train The Trainer programma, omvat daarnaast dat de deelnemers leren om de opgedane kennis op de juiste  veilig en verantwoord door te geven aan de collega’s. Deze getrainde collega's worden gecertificeerd door Evacuatieexpert en zijn na afsluiting, van de test aan het eind van de training, instaat om als interne trainer anderen binnen de organisatie te trainen. Voor zowel de evacuatiestoel, de evacuatiedoeken (evacuatiesheets) als het evacuatiematras is een training op maat beschikbaar.

Hierdoor kan er in elke noodsituatie op een veilige en efficiënte wijze geëvacueerd worden. De training vindt plaats in uw eigen organisatie op een door u gekozen dagdeel tijdstip.

De Trainingen zijn voor 8 personen per groep. Als u meer personen wilt laten deelnemen dan is dit uiteraard mogelijk, er wordt dan een toeslag berekend.
De trainingen zijn uitermate praktijkgericht. Waarbij de nadruk ligt op het veilig en snel kunnen evacueren van de betrokkene(n).

De training evacuatiestoel, evacuatiematras en het evacuatiedoek staan niet voor niets hoog aangeschreven bij onze klanten.

Wilt u informatie over de mogelijkheden of een training inplannen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met ons.