Ruilen en retouneren

Aanbiedingen/orders
Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij anders is overeengekomen.

Orders zijn voor de verkopers eerst bindend, wanneer zij door de verkopers schriftelijk zijn bevestigd, dan wel bij de feitelijke uitvoering.

Verkoper kan tot de aflevering een redelijk minimum ordergrootte vaststellen.
Samples, voorbeelden of 1-stuks bestellingen per merk en/of product dienen ten alle tijde te worden afgenomen en betaald. Ook in geval waarbij het sample en/of voorbeeld eventueel betrekking heeft op een vervolgopdracht, ongeacht of laatstgenoemde wel of geen doorgang vindt. Deze artikelen kunnen uitdrukkelijk niet worden geretourneerd.
Alle op verzoek van koper aangepaste, op maat gemaakt en/of  andere aanpassingen op direct verzoek van koper dient ten aller tijden worden afgenomen.

 

Herroeping recht, kopen op afstand ( uitsluitend consumenten )

De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De consument heeft het recht zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van veertien (14) dagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd gepersonaliseerde producten, hygiënische producten,  software of andere producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonaliseerde producten.

De consument kan alleen gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd. De retourzending dient uiterlijk op de 21e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van E.E.H. te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij de consument.

Indien de consument van het herroepingsrecht, zoals vermeld, gebruik heeft gemaakt, dan draagt E.E.H. zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument betaalde aankoopbedrag.