Trapklimmer en de WMO

Trapklimmer en de WMO.

Regelmatig krijgen wij vragen wat er mogelijk is met betrekking op de aanschaf en of huur van trapklimmers.

In Nederland bestaat het systeem van de WMO, hiervoor moet men in gesprek met de gemeente waar men woont. Doordat de trapklimmer niet in het standaard WMO pakket zit ontstaat er vaak onduidelijkheid over wat wel of niet mogelijk is.

Vanuit evacuatieexpert.nl hebben wij inmiddels diverse trapklimmers geleverd welke door middel van een PGB zijn gefinancierd.

Naast de levering van de trapklimmers zijn er ook mogelijkheden om een trapklimmer te huren. Ook hier hebben wij er meerdere geleverd waarvoor vanuit de PGB de kosten zijn betaald.

Een trapklimmer kan uw de mogelijkheid bieden langer in uw eigen vertrouwde omgeving te blijven en ook mobiel te blijven.

Via de link hiernaast vind u een artikel waar een en ander helder wordt uitgelegd.

https://www.spierziekten.nl/wettenenregels/persoonsgebonden-budget/pgb-wet-maatschappelijke-ondersteuning/ 

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen voor extra informatie en ondersteuning.

 

Leave your comment